Confidențialitatea în psihoterapie

Confidențialitatea în psihoterapie

Toate problemele pe care le discutăm, precum și informațiile cu privire la diagnosticul și tratamentul psihologic, se află sub protecția relației speciale, privilegiate, dintre client și psihoterapeut. Divulgarea de către psihologi / psihoterapeuți a unor informații ce le-au fost încredințate de către client sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei, este interzisă, dacă acest lucru este de natura a încălca clauza confidențialității.

Confidențialitatea face parte din codul deontologic al profesiei de psiholog, principiul etic al respectului față de persoane, dictează dreptul la intimitate, care ar fi violat dacă am comunica altora informații personale din cadrul ședințelor de psihoterapie. Unul dintre cele mai importante aspecte ale consilierii psihologice este confidențialitatea. Fiecare psiholog este obligat nu doar moral ci și deontologic și legal să respecte confidențialitatea ședințelor. Confidențialitatea facilitează deschiderea la comunicare și o relație bazată pe încredere între psiholog și client, sporind astfel eficiența terapeutică.

Confidențialitatea nu înseamna doar păstrarea unui secret ocazional, ci un mod de respect pentru pacienți și problemele lor. Consilierea psihologică și confidențialitatea sunt strâns legate una de alta. Ceea ce se întâmpla într-o ședința de consiliere psihologică nu poate fi divulgat. Comunicarea sincera, autentica dintre cel aflat în suferința și cel care îl spijină, nu ar mai fi posibilă. Regula confidențialității se referă la faptul că absolut tot ceea ce este împărtășit psihologului constituie un secret profesional, acesta neavând dreptul să distribuie mai departe informațiile despre pacientul său, imaginea și intimitatea fiind astfel protejate.

Mai jos găsiți articolele ce fac referire la acest lucru, extrase din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practică:


PROTEJAREA CONFIDENȚIALITĂȚII
Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidențialitatea tuturor informațiilor adunate în timpul activităților lor profesionale și se vor abține de la dezvăluirea informațiilor pe care le dețin despre colegi, clienții colegilor, studenți și membrii organizațiilor, excepție făcând situațiile: pentru protecția sănătății publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de către psihologi, a unor date care le-au fost încredințate sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natura a încalcă clauza de confidențialitate, este interzisă.LIMITELE CONFIDENȚIALITĂȚII
Art. VI.3. Psihologii clarifică ce masuri se vor lua pentru protejarea confidențialității și ce responsabilități familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidențialității, atunci când desfășoară activități de cercetare sau oferă servicii. Înainte de primirea consimțământului psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care acesta poate fi încălcat, precum și asupra utilizării posibile a informațiilor rezultate în urma activității sale.


DEZVĂLUIREA DE INFORMAȚII
Art. VI.4. Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați ori de o așa maniera încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminentă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close